Regulamin „Voucher”

Voucher upominkowy imienny na dowolną usługę z naszej oferty na kwotę zgodną z ceną danej usługi na dzień zakupu.

1. Voucher jest imienny i do wykorzystania przez widniejącą na nim osobę.
2. Ważność Vouchera (3 miesiące) jest liczona od daty zapisanej na Voucherze.
3. Voucher jest do wykorzystania od Poniedziałku do Piątku.
4. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na usługę na nim zapisanej.
5. Termin wizyty ustalany jest nie później niż 3 dni przed masażem i jest zależny od wolnego terminu.
6. Spóźnienie na wizytę (max. do 15min.) nie przedłuża zaplanowanego masażu i może spowodować brak możliwości wykonania pełnego masażu.
7. Nie odwołanie zaplanowanej wizyty nie później niż 24 godziny przed oraz spóźnienie powyżej 15min. traktowane jest jako niestawienie się w umówionym terminie i powoduje utratę ważności Vouchera i nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.
9. Nie stawienie się jednej z osób na masaż relaksacyjny dla Dwojga nie upoważnia tej osoby do masażu w innym terminie ani zwrotu pieniędzy.
10. Odwołanie wizyty ze strony klienta nie upoważnia do przedłużenia terminu ważności Vouchera
11. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny. Niewykorzystany w terminie ważności przepada.
12. Na masaż należy zabrać ze sobą Voucher w formie papierowej, dopuszcza się druk czarno-biały.


Voucher OPEN 500 / 1000

1. Voucher jest imienny i do wykorzystania przez widniejącą na nim osobę.
2. Ważność Vouchera (Open 500 - 2 miesiące / Open 1000 - 3 miesiące) jest liczona od daty zapisanej na Voucherze.
3. Voucher jest do wykorzystania od Poniedziałku do Piątku.
4. Voucher OPEN upoważnia do wykorzystania zapisanej kwoty na dowolne pozycje z naszej oferty.
5. Dopuszcza się jednorazowe wykorzystanie Vouchera OPEN przez zapisaną na nim osobę na masaż relaksacyjny dla Par / dla Dwojga.
6. Termin pierwszej wizyty ustalany jest nie później niż 3 dni przed planowaną wizytą i jest zależny od wolnego terminu.
7. Termin kolejnej wizyty oraz planowany masaż/zabieg ustalany jest w czasie poprzedzającej wizyty.
8. Spóźnienie na wizytę (max. do 15min.) nie przedłuża zaplanowanego masażu/zabiegu i może spowodować brak możliwości wykonania pełnego lub wszystkich ustalonych masaży/zabiegów.
9. Nie odwołanie zaplanowanej wizyty nie później niż 24 godziny przed oraz spóźnienie powyżej 15min. traktowane jest jako niestawienie się w umówionym terminie i powoduje odjęcie z puli środków kwoty należnej za umówioną usługę i nie upoważnia do odrobienia jej w innym terminie.
10. Odwołanie wizyty ze strony klienta nie upoważnia do przedłużenia terminu ważności Vouchera.
11. Niewykorzystana pula środków w terminie ważności Vouchera przepada i nie upoważnia do zwrotu pieniędzy.
12. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny. Niewykorzystany w terminie ważności przepada.
13. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą Voucher w formie papierowej, dopuszcza się druk czarno-biały.