Regulamin „Voucher”

Voucher upominkowy imienny na dowolną kwotę lub usługę z naszej oferty oraz Voucher OPEN 500 / 1000

1. Voucher jest imienny i do wykorzystania wyłącznie przez widniejącą na nim osobę/osoby.
2. Dopuszcza się jednorazowe wykorzystanie Vouchera OPEN 500 oraz Open 1000 na dowolny masaż relaksacyjny lub masaż PREMIUM z osobą towarzyszącą jako masaż dla Par / Dwojga.
3. Ważność Vouchera (3 miesiące) jest liczona od daty zapisanej na Voucherze.
4. Voucher jest do wykorzystania od Poniedziałku do Piątku.
5. Termin pierwszej wizyty ustalany jest nie później niż 3 dni przed planowaną wizytą i jest zależny od wolnego terminu.
6. Voucher może być wykorzystany wyłącznie na usługę na którą zosał wystawiony.
7. Voucher "kwotowy" bez nazwy usługi oraz Voucher OPEN 500 i OPEN 1000 upoważnia do wykorzystania zapisanej kwoty na dowolne pozycje z naszej oferty.
8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny. Niewykorzystane w terminie ważności środki przepadają.
9. Spóźnienie na wizytę (max. do 15min.) nie przedłuża zaplanowanego masażu i może spowodować brak możliwości wykonania pełnej usługi.
10. Termin kolejnej wizyty oraz planowaną usługę ustala się w czasie poprzedzającej wizyty.
11. Obowiązuje bezwarunkowe potwierdzenie przez klienta każdej swojej wizyty do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym spotkanie poprzez przysłanie nam wiadomości SMS z podaniem daty i godziny spotkania. Niepotwierdzenie wizyty skutkuje anulowaniem rezerwacji.
12. Odwołanie wizyty ze strony klienta nie przedłuża terminu ważności Vouchera.
13. Nie odwołanie zaplanowanej wizyty dzień wcześniej lub nie stawienie się na potwierdzonej wizycie a także spóźnienie powyżej 15min. skutkuje anulowaniem wizyty i odjęciem z puli środków kwoty usługi zaplanowanej na dany dzień i nie upoważnia do zwrotu pieniędzy ani odrobienia jej w innym terminie.
14. Kwota pozostała do wykorzystania niższa bądź równa 200zł jest do wykorzystania w całości na jednej wizycie. Nie wydaję się reszty.
15. Jeżeli z powodów zdrowotnych nie ma możliwości wykorzystania Vouchera w czasie jego terminu ważności umożliwiamy jego wykorzystanie przez dodatkowe 30dni ale kwota do wykorzystania zmniejsza się o 50%.
16. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą Voucher w formie papierowej, dopuszcza się druk czarno-biały.