Regulamin „Voucher”

Regulamin dotyczy wszelkich voucherów upominkowych zakupionych u nas.

1. Voucher jest imienny i do wykorzystania przez widniejącą na nim osobę/osoby.
2. Voucher dla Par / Dwojga może być wykorzystany wyłącznie przez dwie osoby jednocześnie na jednej wizycie.
3. Voucher na daną usługę może zostać wykorzystany na inną droższą usługę za dopłatą różnicy w cenie lub usługę tańszą ale w formie 1:1.
4. Ważność Vouchera (3 miesiące) jest liczona od daty zapisanej na Voucherze.
5. Voucher jest do wykorzystania od Poniedziałku do Piątku.
6. Voucher OPEN upoważnia do wykorzystania zapisanej kwoty na dowolne pozycje z naszej oferty przez osobę/osoby widniejące na Voucherze.
7. Dopuszcza się wykorzystywanie Vouchera OPEN wystawionego na jedną osobę na dowolny masaż z osobą towarzyszącą jako masaż dla Par / Dwojga.
8. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na inny. Niewykorzystane w terminie ważności środki przepadają.
9. Nie odwołanie zaplanowanej wizyty dzień wcześniej lub nie stawienie się na potwierdzonej wizycie a także spóźnienie powyżej 15min. skutkuje anulowaniem wizyty i odjęciem z puli środków kwoty wartości usługi zaplanowanej na dany dzień i nie upoważnia do zwrotu pieniędzy ani odrobienia jej w innym terminie.
10. Odwołanie wizyty ze strony klienta nie przedłuża terminu ważności Vouchera.
11. Kwota pozostała do wykorzystania niższa bądź równa 200zł jest do wykorzystania w całości na jednej wizycie. Nie wydaję się reszty.
12. Aby uniknąć sytuacji braku wolnych terminów, terminy wizyt należy umówić najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności Vouchera. Po tym czasie nie gwarantujemy wolnych terminów co nie przedłuża ważności Vouchera.
13. Jeżeli ze strony klienta nie było możliwości wykorzystania Vouchera w czasie jego terminu ważności umożliwiamy jego wykorzystanie przez dodatkowe 30dni ale kwota do wykorzystania zmniejsza się o 50%.
14. Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą Voucher w formie papierowej, dopuszcza się wydruk czarno-biały.