Przeciwwskazania do liposukcji ultradźwiękowejPrzeciwwskazania do wizyty.

Jeżeli którekolwiek z niżej wymienionych przeciwwskazań dotyczy Państwa osobiście, bardzo prosimy o nie umawianie się na wizytę.
Przeciwwskazania chronią zarówno nas jak i Państwa. Nie chcemy czegoś "przynieść" do domu a u Państwa wywołać nasilania się
choroby i pogorszenia stanu zdrowia.

Dziękujemy za wyrozumiałość.


Podstawowe przeciwwskazania do wizyty:

Obecność metali w polu zabiegowym
Zmiany skórne (rozsiane i ropne), grzybica, kurzajki
Choroby bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze
Nowotwory i stany po ich przebyciu
Krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
Hemofilia
Skaza naczyniowa
Nadciśnienie
Miażdżyca
Wszelkie stany zapalne ostre i podostre
(RZS w okresie zaostrzenia choroby)
Podwyższona temperatura ciała (od 38°C)
Żylaki oraz stany zapalne żył
Nadciśnienie tętnicze

SZCZEGÓŁOWE PRZECIWWSKAZANIA

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU ODDECHOWEGO:
1. Gruźlica
2. Stany zapalne ostre (zapalenie płuc, oskrzeli)
3. Choroby zakaźne
4. Zmiany nowotworowe
5. Dychawica oskrzelowa w czasie napadów

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU KRĄŻENIA:
1. Stan po przebytym zawale serca (2 tygodnie)
2. Zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych
3. Świeże stany zapalne zastawek i serca
4. Niewyrównane wady serca
5. Dusznica bolesna w czasie napadu
6. Nadciśnienie (110 rozkurczowe)
7. Choroby naczyń obwodowych
8. Skaza naczyniowa
9. Zaawansowana miażdżyca naczyń obwodowych
10. Żylaki ze zmianami skórnymi
11. Żylaki w miejscu występowania
12. Zakrzepowe zapalenie żył (6 miesięcy po stanie zapalnym)
13. Choroba Birgera III°IV°
14. Choroba Reunalda III°IV°

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU WYDALNICZEGO:
1. Gruźlica nerek
2. Nerczyca
3. Zmiany nowotworowe
4. Ostre zapalenie pęcherza moczowego
5. Ostre zapalenie moczowodu
6. Odmiedniczkowe zapalenie nerek
7. Kamica nerkowa (duży kamień)

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POKARMOWEGO:
1. Pęknięcie wrzodu żołądka i wrzodu dwunastnicy
2. Zapalenie trzustki
3. Wirusowe zapalenie wątroby
4. Zapalenie pęcherzyka żółciowego
5. Stany zapalne dróg żółciowych
6. Zapalenie wyrostka robaczkowego
7. Zapalenie otrzewnej
8. Schorzenia o podłożu pasożytniczym
9. Zmiany nowotworowe
10. Zmiany grożące przerwaniem ciągłości jelit

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU NERWOWEGO:
1. Zapalenie opon mózgowych
2. Krwiaki, tętniaki i naczyniaki
3. Jamistość rdzenia
4. Zapalenie szpiku z przetokami
5. Drżączka porażenna
6. Epilepsja (zależy od stanu chorobowego)
7. Zmiany nowotworowe
8. Ostre stany zapalenie nerwów obwodowych

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE UKŁADU MIĘŚNIOWEGO, KOSTNEGO I STAWOWEGO:
1. Gruźlica kości
2. Świeży zrost
3. Zaawansowana osteoporoza
4. Ostre stany zapalne (RZS, ZZSK w okresie zaostrzenia)